Phân công nhiệm vụ cho cán bộ công chức, viên chức, hợp đồng lao động làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Duy Xuyên

Phân công nhiệm vụ cho cán bộ công chức, viên chức, hợp đồng lao động làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Duy Xuyên

Thông báo triển khai xây dựng công trình trụ sở công an xã Duy Hòa

Thông báo triển khai xây dựng công trình trụ sở công an xã Duy Hòa

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2023

Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện

THÔNG CÁO BÁO CHÍ – CHƯƠNG TRÌNH CA NHẠC XUÂN QUÝ MÃO

Thông cáo báo chí - Chương trình ca nhạc Xuân & Tình Yêu chào mừng Xuân Quý Mão.

Thông báo thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính

Thông báo thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyền kỳ thi tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Nam

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyền kỳ thi tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Nam

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyền kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Nam

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyền kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Nam

Thông báo đấu giá tài tản Khu nhà Hợp tác xã cũ và Khu phòng học do UBND xã Duy Hải quản lý

Thông báo đấu giá tài tản Khu nhà Hợp tác xã cũ và Khu phòng học do UBND xã Duy Hải quản lý

THÔNG BÁO về Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện

THÔNG BÁO về Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện

Thông báo thi công xây dựng công trình Hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường ĐH4.DX đoạn từ NTLS xã Duy Vinh đi giáp Cẩm Kim

Thông báo thi công xây dựng công trình Hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường ĐH4.DX đoạn từ NTLS xã Duy Vinh đi giáp Cẩm Kim