Thông báo bổ sung danh mục tài liệu và thời gian ôn tập

Thông báo bổ sung danh mục tài liệu và thời gian ôn tập

Thông báo điều chỉnh vị trí dự tuyển

Thông báo điều chỉnh vị trí dự tuyển

Thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023

Thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023

Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm 2023

Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm 2023

Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Duy Xuyên năm 2023

Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Duy Xuyên năm 2023

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Duy Xuyên năm 2023

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Duy Xuyên năm 2023