CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CẬP NHẬT, HOÀN CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG (TỶ LỆ 1/500) KHU NGHỈ DƯỠNG NAM HỘI AN TẠI HUYỆN DUY XUYÊN VÀ HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM (GIAI ĐOẠN 1-A)

THÔNG TIN CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CẬP NHẬT, HOÀN CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG (TỶ LỆ 1/500) KHU NGHỈ DƯỠNG NAM HỘI AN TẠI HUYỆN DUY XUYÊN VÀ HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM (GIAI ĐOẠN 1-A)

Bán đấu giá tài sản Khu nhà truyền thống xã Duy Hòa

Để tạo mặt bằng thi công xây dựng công trình Trụ sở Công an xã Duy Hòa của UBND xã Duy Hòa, nay Hội đồng đấu giá tài sản thanh lýKhu nhà truyền thống UBND xã Duy Hòatiến hành tổ chức bán đấu giá tài sản với một số nội dung như sau:

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

Thông báo triển khai đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật cảnh quang xung quanh lăng mộ bà Đoàn Quý Phi

Thông báo triển khai đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật cảnh quang xung quanh lăng mộ bà Đoàn Quý Phi

Thông báo Kế hoạch bảo vệ thi công công trình: Hạ tầng kỹ thuật cảnh quang xung quanh lăng mộ bà Đoàn Quý Phi-Thôn Chiêm Sơn, xã Duy Trình

Kế hoạch bảo vệ thi công công trình Hạ tầng kỹ thuật cảnh quang xung quanh lăng mộ bà Đoàn Quý Phi-Thôn Chiêm Sơn, xã Duy Trình

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở (đợt 1) đối với 60 lô đất thuộc dự án Khu Thương mại – Dịch vụ và Dân cư Đông Cầu Chìm tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên,

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở (đợt 1) đối với 60 lô đất thuộc dự án Khu Thương mại – Dịch vụ và Dân cư Đông Cầu Chìm tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên,

Xin ý kiến Hội đồng thẩm định về đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết (1/500) Khu dân cư Tây Khương, thị trấn Nam Phước và xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

xin ý kiến Hội đồng thẩm định về đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết (1/500) Khu dân cư Tây Khương, thị trấn Nam Phước và xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Lấy ý kiến về hồ sơ Quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/10.000) Khu vực ven biển huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045

Lấy ý kiến về hồ sơ Quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/10.000) Khu vực ven biển huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của Công ty Dệt May 29-3

Hồ sơ cấp giấy phép môi trường của Công ty Dệt May 29-3(Cụm CN Tây An, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên)