Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Thông báo khởi công dự án: Nhà thờ Ngũ xã Trà Kiệu

Thông báo khởi công dự án: Nhà thờ Ngũ xã Trà Kiệu

Thông báo triển khai xây dựng công trình

Thông báo triển khai xây dựng công trình: Di tích Mộ Lê Quý Công; Hạng mục: Tu bổ và tôn tạo di tích; Địa điểm: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CẬP NHẬT, HOÀN CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG (TỶ LỆ 1/500) KHU NGHỈ DƯỠNG NAM HỘI AN TẠI HUYỆN DUY XUYÊN VÀ HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM (GIAI ĐOẠN 1-A)

THÔNG TIN CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CẬP NHẬT, HOÀN CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG (TỶ LỆ 1/500) KHU NGHỈ DƯỠNG NAM HỘI AN TẠI HUYỆN DUY XUYÊN VÀ HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM (GIAI ĐOẠN 1-A)

Bán đấu giá tài sản Khu nhà truyền thống xã Duy Hòa

Để tạo mặt bằng thi công xây dựng công trình Trụ sở Công an xã Duy Hòa của UBND xã Duy Hòa, nay Hội đồng đấu giá tài sản thanh lýKhu nhà truyền thống UBND xã Duy Hòatiến hành tổ chức bán đấu giá tài sản với một số nội dung như sau:

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

Thông báo triển khai đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật cảnh quang xung quanh lăng mộ bà Đoàn Quý Phi

Thông báo triển khai đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật cảnh quang xung quanh lăng mộ bà Đoàn Quý Phi