Thông báo Kế hoạch bảo vệ thi công công trình: Hạ tầng kỹ thuật cảnh quang xung quanh lăng mộ bà Đoàn Quý Phi-Thôn Chiêm Sơn, xã Duy Trình

Kế hoạch bảo vệ thi công công trình Hạ tầng kỹ thuật cảnh quang xung quanh lăng mộ bà Đoàn Quý Phi-Thôn Chiêm Sơn, xã Duy Trình

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở (đợt 1) đối với 60 lô đất thuộc dự án Khu Thương mại – Dịch vụ và Dân cư Đông Cầu Chìm tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên,

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở (đợt 1) đối với 60 lô đất thuộc dự án Khu Thương mại – Dịch vụ và Dân cư Đông Cầu Chìm tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên,

Xin ý kiến Hội đồng thẩm định về đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết (1/500) Khu dân cư Tây Khương, thị trấn Nam Phước và xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

xin ý kiến Hội đồng thẩm định về đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết (1/500) Khu dân cư Tây Khương, thị trấn Nam Phước và xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Lấy ý kiến về hồ sơ Quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/10.000) Khu vực ven biển huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045

Lấy ý kiến về hồ sơ Quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/10.000) Khu vực ven biển huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của Công ty Dệt May 29-3

Hồ sơ cấp giấy phép môi trường của Công ty Dệt May 29-3(Cụm CN Tây An, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên)

Dự án Khu thương mại - du lịch phía Đông xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên

Dự án Khu thương mại - du lịch phía Đông xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên

QĐ Phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý kèm theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết (1/500) Khu tái định cư ven biển Duy Hải, xã Duy Hải và Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

QĐ Phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý kèm theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết (1/500) Khu tái định cư ven biển Duy Hải, xã Duy Hải và Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Công bố công khai đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu tái định cư ven biển Duy Hải (giai đoạn 1), xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên

V/v công bố công khai đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu tái định cư ven biển Duy Hải (giai đoạn 1), xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên

Phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý kèm theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết (1/500) Khu tái định cư ven biển Duy Hải (giai đoạn 1), xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Quyết định Phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý kèm theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết (1/500) Khu tái định cư ven biển Duy Hải (giai đoạn 1), xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.