Thông báo tổ chức thi tuyển công chức cấp xã huyện Duy Xuyên năm 2022

Thông báo tổ chức thi tuyển công chức cấp xã huyện Duy Xuyên năm 2022

Quyết định ban hành Nội quy và Quy chế thi tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã huyện Duy Xuyên năm 2022

Quyết định ban hành Nội quy và Quy chế thi tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã huyện Duy Xuyên năm 2022

Kế hoạch về lộ trình, thời gian thực hiện tuyển dụng công chức cấp xã, huyện Duy Xuyên năm 2022

Kế hoạch về lộ trình, thời gian thực hiện tuyển dụng công chức cấp xã, huyện Duy Xuyên năm 2022

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã huyện Duy Xuyên năm 2022

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã huyện Duy Xuyên năm 2022

THÔNG BÁO DANH MỤC TÀI LIỆU THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ 2022

THÔNG BÁO DANH MỤC TÀI LIỆU THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ 2022

Quyết định thành lập Ban giám sát kỳ tuyển dụng công chức cấp xã huyện Duy Xuyên năm 2022

Quyết định thành lập Ban giám sát kỳ tuyển dụng công chức cấp xã huyện Duy Xuyên năm 2022

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Duy Xuyên năm 2022

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Duy Xuyên năm 2022

Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã huyện Duy Xuyên năm 2022

Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã huyện Duy Xuyên năm 2022