Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã huyện Duy Xuyên năm 2022

Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã huyện Duy Xuyên năm 2022

Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức cấp xã huyện Duy Xuyên năm 2022

Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức cấp xã huyện Duy Xuyên năm 2022

Thông báo kết quả phúc khảo điểm thi môn chuyên ngành kỳ tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Duy Xuyên năm 2022

Thông báo kết quả phúc khảo điểm thi môn chuyên ngành kỳ tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Duy Xuyên năm 2022

Thông báo kết quả thi môn chuyên ngành(vòng 2) kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

Thông báo kết quả thi môn chuyên ngành(vòng 2) kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

Thông báo xét tiếp nhận và sát hạch công chức huyện Duy Xuyên năm 2022

Thông báo xét tiếp nhận và sát hạch công chức về làm việc tại các Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Duy Xuyên năm 2022

Giấy báo dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã (vòng 2)

Giấy báo dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã (vòng 2)

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ đều kiện tham dự vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ đều kiện tham dự vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

Thông báo kết quả thi môn kiến thức chung (Vòng 1) công chức cấp xã trên địa bàn huyện Duy Xuyên năm 2022

Thông báo kết quả thi môn kiến thức chung (Vòng 1) công chức cấp xã trên địa bàn huyện Duy Xuyên năm 2022

Tài liệu ôn tập thi tuyển công chức cấp xã huyện Duy Xuyên năm 2022(Môn kiến thức chung)

Tài liệu ôn tập thi tuyển công chức cấp xã huyện Duy Xuyên năm 2022(Môn kiến thức chung)

Giấy báo dự thi

Giấy báo dự thi