Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên tổ chức Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2023

Sáng ngày 14/9/2023, tại Hội trường UBND xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên phối hợp với Công an huyện Duy Xuyên tổ chức Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân năm 2023

Trao sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Ủy ban MTTQ Việt Nam Việt Nam huyện tổ chức Diễn đàn đối thoại và trao sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện để hỗ trợ thoát nghèo bền vững năm 2023

Duy Trung tổ chức hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Duy Trung tổ chức hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Duy Xuyên tổ chức Hội thi cán bộ Mặt trận với kiến thức pháp luật và hòa giải viên cơ sở giỏi năm 2023.

Ủy ban MTTQ Việt Nam Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Duy Xuyên tổ chức Hội thi cán bộ Mặt trận với kiến thức pháp luật và hòa giải viên cơ sở giỏi năm 2023.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của tổ Đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ mười lăm, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của tổ Đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ mười lăm, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Duy Phước tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023.

Tối ngày 14.7, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên tổ chức tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023 và liên hoan Tiếng hát đại đoàn kết.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên tổ chức Hội nghị lần thứ 11 khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên tổ chức Hội nghị lần thứ 11 khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và tổng kết 10 năm thực hiện Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại UBND xã Duy Vinh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại UBND xã Duy Vinh.

Duy Xuyên nâng chuẩn nông thôn mới

Duy Xuyên nâng chuẩn nông thôn mới

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Nam sau kỳ họp thứ 5

Sáng ngày 26/6/2023, tại Hội trường UBND xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Nam sau kỳ họp thứ 5