Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng đại diện lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Duy Xuyên đến thăm, tặng quà chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn huyện nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566

Sáng ngày 13/5/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Duy Xuyên đến thăm, tặng quà chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn huyện nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566

Ủy ban MTTQ Việt Nam-Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Duy Xuyên tổ chức Lễ phát động Ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để xóa nhà tạm trên địa bàn huyện Duy Xuyên năm 2022

Sáng ngày 06/5/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam-Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Duy Xuyên tổ chức Lễ phát động Ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để xóa nhà tạm trên địa bàn huyện Duy Xuyên năm 2022

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức họp liên tịch với UBND huyện triển khai Kế hoạch liên tịch xóa nhà tạm trên địa bàn huyện Duy Xuyên năm 2022.

Sáng ngày 19/4/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức họp liên tịch với UBND huyện để triển khai Kế hoạch xóa nhà tạm trên địa bàn huyện năm 2022.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên chủ trì phối hợp tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện với HĐND-UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và ký kết Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng ngày 08/10/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên chủ trì phối hợp tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện với HĐND-UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và ký kết Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên chủ trì phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân; góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện năm 2021

Sáng ngày 30/9/2021, tại Hội trường UBND thị trấn Nam Phước, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên chủ trì phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân; góp ý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện năm 2021.

Hiệp thương bầu chức danh Chủ tịch và Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024

Sáng nay 10.9, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Duy Xuyên tổ chức Hội nghị lần thứ VII hiệp thương kiện toàn thành viên và bầu chức danh Chủ tịch và Ủy viên thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của tổ Đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ nhất và thứ hai, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 26/8/2021, tại huyện Duy Xuyên, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của tổ Đại biểu HĐND tỉnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên tổ chức vận động ủng hộ bà con Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Thực hiện Kế hoạch 120/KH-MTTQ-BTT ngày 27/7/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam về việc vận động ủng hộ lương thực, thực phẩm (củ, quả,…) giúp đỡ nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Lãnh đạo Huyện ủy–HĐND–UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thăm Khu cách ly tập trung và tặng quà hỗ trợ Nhân dân Duy Xuyên tại thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 về quê hương

Lãnh đạo Huyện ủy–HĐND–UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên thăm Khu cách ly tập trung và tặng quà hỗ trợ Nhân dân Duy Xuyên tại thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 về quê hương

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai công tác vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Duy Xuyên.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai công tác vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Duy Xuyên.