Duy Trung vào chặng nước rút

Thời điểm này, chính quyền và nhân dân xã Duy Trung đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, phần việc quan trọng với quyết tâm đến cuối năm 2018 cán đích nông thôn mới (NTM) theo đúng lộ trình đặt ra...

Phát huy hiệu quả tiềm năng đất bãi

Thăm mô hình trồng bí đỏ của anh Nguyễn Thế Sương thôn Trà Nam xã Duy Vinh những ngày này cũng là lúc anh đang đợi tư thương về nhập bí. Cánh đồng bí trên 1 ha bạt ngàn xanh non mơn mởn, cây nào cũng trĩu quả.

Duy Xuyên: Đẩy mạnh liên kết sản xuất nông nghiệp

Từ khi triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Duy Xuyên tập trung nhiều hơn vào việc dồn điền, đổi thửa gắn với đầu tư hệ thống giao thông nội đồng, thủy lợi; xây dựng chuổi liên kết giữa doanh nghiệp, người nông dân và nhà nước tìm đầu ra cho sản phẩm, giúp người nông dân nâng cao thu nhập.

Kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới tại các xã Duy Trung và Duy Châu

Ngày 3/4, Đoàn kiểm tra của tỉnh tiến hành làm việc với UBND các xã: Duy Trung và Duy Châu nhằm vạch ra kế hoạch và giải pháp cụ thể cho từng xã và huyện để thực hiện hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng lộ trình.

Chung tay xây dựng đời sống văn hóa

Thời gian qua, cùng với việc hỗ trợ phát triển kinh tế nhằm nâng cao đời sống người dân, huyện Duy Xuyên còn chú trọng xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân...

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững năm 2018

Sáng ngày 13.3, UBND huyện Duy Xuyên tổ chức hội nghị giao ban để triển khai chương trình nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững năm 2018.

Sắc mới Duy Xuyên

Qua hơn 6 năm xây dựng nông thôn mới, huyện Duy Xuyên đã tạo nhiều đột phá trên lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày thêm khởi sắc.

Nông thôn mới ở Duy Xuyên- nâng tầm mới

Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), thời gian qua nhiều xã trên địa bàn tỉnh bị “rớt” một số tiêu chí theo quy định. Trong khi đó, ở huyện Duy Xuyên, cả 4 xã điểm Duy Hòa, Duy Trinh, Duy Sơn, Duy Phước không những giữ vững danh hiệu đạt chuẩn mà còn tập trung nâng tầm 19 tiêu chí, góp phần tạo nên diện mạo mới cho khu vực nông thôn.

Duy Vinh nỗ lực về đích nông thôn mới

Là một xã với điểm xuất phát thấp, thế nhưng qua 5 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo của xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên đã thay đổi khi các điều kiện hạ tầng phục vụ đời sống của người dân như: điện, đường, trường trạm được đầu tư khớp nối đồng bộ.

Duy Thành chạm đích

Nhờ thực hiện đồng bộ, linh hoạt nhiều giải pháp nên đến thời điểm này xã Duy Thành cơ bản hoàn thành bộ 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.