Một số sự kiện sẽ diễn ra trong Ngày hội khởi nghiệp, chuyển đổi số, kết nối việc làm và giao thương sản phẩm OCOP, du lịch huyện Duy Xuyên năm 2023

Theo Kế hoạch số 153/KH-UBND, ngày 11/8/2023 của UBND huyện Duy Xuyên, nhằm giới thiệu các giải pháp, xu thế về thương mại điện tử, chuyển đổi số, các kinh nghiệm, lưu ý về ứng dụng trong doanh nghiệp. Tạo điều kiện để các doanh nghiệp có thể tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm và chia sẻ kiến thức với nhau, từ đó tạo ra mối liên kết hợp tác, tăng cường quan hệ đối tác và phát triển mạng lưới kinh doanh. Xây dựng hình ảnh, tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư cho các đơn vị sản xuất và du lịch của huyện Duy Xuyên. Hỗ trợ các doanh nghiệp xúc tiến hàng hóa sản phẩm, kết hợp kinh doanh trực tuyến, tiếp cận đông đảo cộng đồng tiêu dùng trên khắp cả nước. Tạo cơ hội để các nhà khởi nghiệp trẻ và các cá nhân quan tâm đến khởi nghiệp có cơ hội được kết nối, giao lưu và chia sẻ ý tưởng, kinh nghiệm. UBND huyện sẽ tổ chức Ngày hội khởi nghiệp, chuyển đổi số, kết nối việc làm và giao thương sản phẩm OCOP, du lịch huyện Duy Xuyên năm 2023 với chuỗi các hoạt động:

UBND huyện ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên và Tổ giúp việc Ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp huyện Duy Xuyên.

UBND huyện ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên và Tổ giúp việc Ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp huyện Duy Xuyên.