Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1464 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
BC Trả lời ý kiến của đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tại kỳ họp thứ 16 và kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 20/06/2024 Đang có hiệu lực
KH Tổ chức kỳ họp thứ hai mươi, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 20/06/2024 Đang có hiệu lực
162/KH-UBND 13/06/2024 Đang có hiệu lực
1118/UBND-CA 12/06/2024 Đang có hiệu lực
CT triển khai thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025 11/06/2024 Đang có hiệu lực
159/KH-UBND 10/06/2024 Đang có hiệu lực
NQ quy định mức hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nắt trên địa bàn huyện DX GĐ 2024 - 2025 27/05/2024 Đang có hiệu lực
BC Kết quả bầu cử Trưởng thôn, khối phố nhiệm kỳ 2024-2029 trên địa bàn huyện Duy Xuyên 27/05/2024 Đang có hiệu lực
NQ về tỷ lệ hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách cấp huyện, cấp xã để thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM GĐ 2021-2025 trên địa bàn huyện DX 27/05/2024 Đang có hiệu lực
NQ v/v thống nhất chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính xã Duy Thu và xã Duy Tân, huyện DX, GĐ 2023-2025 27/05/2024 Đang có hiệu lực