Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1120 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
CV tăng cường thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện 01/06/2023 Đang có hiệu lực
124/KH-UBND 01/06/2023 Đang có hiệu lực
KH Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) 01/06/2023 Đang có hiệu lực
Kế hoạch “Xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến" trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2025 31/05/2023 Đang có hiệu lực
119/KH-UBND 30/05/2023 Đang có hiệu lực
2076/QĐ-UBND 29/05/2023 Đang có hiệu lực
118/KH-UBND 29/05/2023 Đang có hiệu lực
KH 116/KH-UBND về phát động đợt thi đua cao điểm hướng dẫn Nhân dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa bàn huyện 26/05/2023 Đang có hiệu lực
115/KH-UBND 26/05/2023 Đang có hiệu lực
114/KH-UBND 25/05/2023 Đang có hiệu lực