Dự thảo NGHỊ QUYẾT Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Khu Thương mại - dịch vụ và dân cư Đông Cầu Chìm
Tiêu đề Dự thảo NGHỊ QUYẾT Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Khu Thương mại - dịch vụ và dân cư Đông Cầu Chìm
Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ 7
Tải về