Số ký hiệu 2218/UBND-VP
Trích yếu KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ TRẦN VĂN TÂN, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẠI BUỔI ĐI KHẢO SÁT KHU VỰC KHE THẺ, ĐẬP THẠCH BÀN, DUY XUYÊN (VÙNG ĐỆM KHU DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI MỸ SƠN) VÀ LÀM VIỆC VỚI CÁC SỞ, NGÀNH LIÊN QUAN, UBND HUYỆN DUY XUYÊN VỀ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC QUẢN LÝ, KHAI THÁC DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI KHU ĐỀN THÁP MỸ SƠN
Lĩnh vực Văn hóa-Thông tin
Cơ quan ban hành UBND huyện Duy Xuyên Tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Công văn
Người ký Nguyễn Thế Đức
Ngày ban hành 29/09/2022
Ngày có hiệu lực 29/09/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ TRẦN VĂN TÂN, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẠI BUỔI ĐI KHẢO SÁT KHU VỰC KHE THẺ, ĐẬP THẠCH BÀN, DUY XUYÊN (VÙNG ĐỆM KHU DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI MỸ SƠN) VÀ LÀM VIỆC VỚI CÁC SỞ, NGÀNH LIÊN QUAN, UBND HUYỆN DUY XUYÊN VỀ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC QUẢN LÝ, KHAI THÁC DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI KHU ĐỀN THÁP MỸ SƠN
Số ký hiệu: 2218/UBND-VP
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 29/09/2022

Văn bản liên quan